Moln8 logotyp
Läs mer om hur du ansöker om stöd för korttidsarbete.

Ansök om korttidsarbete

Nu kan man ansöka om stöd för korttidsarbete. Nedan hittar ni en sammanfattning om vad som gäller: 

Klicka här för att läsa mer och ansöka

Sammanfattning korttidsarbete

 • Korttidsarbete är ett stöd där arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som den anställde får 90 procent av lönen.
 • Korttidsarbete (tidigare korttidspermittering) kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat händer. I praktiken innebär det att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd.
 • Stödet gäller för juridiska personer eller fysiska personer som bedriver näringsverksamhet. Ägare/arbetsgivare som omfattas är exempelvis aktiebolag, handelsbolag, föreningar och stiftelser.
 • Korttidsarbete kräver stöd i centrala/lokala kollektivavtal eller i egna avtal.
 • Stödet omfattar inte nyanställda, utan endast de som var anställda 3 månader före Tillväxtverkets godkännande.
 • Även anställda ägare och anställda som tillhör dennes familj kan omfattas.
 • Arbetsgivare måste först ha gjort vad den kan för att minska kostnaden för arbetskraft, till exempel genom att säga upp personal som inte är tillsvidareanställd och som inte bedöms vara verksamhetskritisk.
 • Arbetsgivare kan minska anställdas arbetstid med 20, 40 eller 60 procent.
 • Lönetaket för stödet är 44 000 kr i månaden.
 • En arbetsgivare kan få stöd i sex månader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre månader.
 • Arbetsgivaren betalar ut det aktuella nedsatta lönebeloppet till arbetstagaren. Stödet går till arbetsgivaren, inte till arbetstagaren. Det som ersätts i stödet till arbetsgivaren är arbetad tid. Sjukdom och föräldraledighet är frånvaro och inkluderas inte i stödet.
 • Bidraget avser stöd för kostnader som arbetsgivaren har för den minskade arbetstiden. Arbetsgivare blir återbetalningsskyldiga om arbetstagare arbetar mer än den tid som stödet avser.
 • Det högsta stödet är 26 030 kr per person och månad. Detta om den ordinarie lönen är över 44 000 kr och arbetstidsminskningen är 60 procent.
 • Ansökan öppnar den 7 april. Tiden som stödet kan omfatta är från och med den 16 mars 2020. Ansökan är öppen under hela 2020.
 • Pengarna kan inte ta slut. Stödet är ett rättighetsstöd. Alla företag som har rätt till stödet kommer att få stödet.

Klicka här för att läsa mer och ansöka