Moln8 logotyp

Corona update - webbmöte

För att hålla dialogen mellan företagen levande har vi löpande inbokade webbmöten. Här kan vi hålla varandra uppdaterade kring läget eller ge varandra tips på vad vi kan göra och hur vi kan hjälpas åt.

Kommande mötesdag

Fredag 20/11 kl 10:00
Länk Veckomöte Corona update 

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Sammanfattning från corona update-möte 16/4

 • Det finns nu ett antal olika företagsstöd som företagare inom besöksnäringen i Höga Kusten kan söka. All information om Höga Kusten Utvecklingsprogram och hur du ansöker hittar du här. 
 • Maarja Edman drog en nulägesrapport från de indikatorer vi arbetar med. Även om restriktioner är oförändrade, infrastrukturen fortfarande är begränsad och privatekonomin spås att bli ansträngd för många framöver väcks ändå en svag optimism inför sommaren tack vare Anders Tegnells signal om att vi kan se fram emot större rörlighet och ska sikta in oss på en semester på hemmaplan.
 • Vi ser också ett ökat antal besökare på webben, att företagen återigen har tagit emot bokningar och att Höga Kusten-telefonen ringer, dvs intresset för vad Höga Kusten har att erbjuda finns!
 • Som företagare är det ett bra tillfälle att se till att det intresset också möts av anpassad information i de egna kanalerna. Möts man av rätt känsla när man besöker webben eller ser ett inlägg på sociala medier? Kommunicera öppettider i den mån de ligger fast redan, eller uppdatera löpande om det anpassas efter förutsättningarna. Berätta hur ni hanterar gästers oro kring hygien, berätta vilken omtanke ni visar gäster, er personal och lokalbefolkningen.
 • Tänk gärna på att ni just nu kan behöva prata med nya målgrupper som är ute och letar efter inspiration för sin kommande semester och som kanske inte känner till så mycket om just hjärtat i er verksamhet.

Sammanfattning från corona update-möte 7/4

1: Höga Kusten Utvecklingsprogram
Programmet består idag av ett par olika delar.

 • Kunskapsinvestering
 • Nya produkter på hyllan
 • Verksamhetsutvecklingscheck
 • Check med ”mjuka/hårda investeringar
 • Översättningscheck /SEO optimeringscheck

I dagsläget kan vi inte säga exakt hur mycket pengar som varje företag kan få. 
Det vi vet är:

 • Alla ansökningar kommer att gå via HK Dest /HKT. Så ni som företagare behöver inte göra ansökningar till regionen. Det sköter HK DEST /HKT
 • Vi håller på att skapa en samlingssida där alla stödpaket tydligt finns beskrivna.
 • 14 april tar regionen beslut i exakt vilka stöd man kommer att ge samt hur mycket. 

Direkt när vi får mer konkret information, skickar vi ut det till er.

2: Scenariobeskrivning

HK Dest med Maarja Edman i spetsen håller koll på läget och vilket scenario vi befinner oss i. 

De indikatorer som används för att kunna säga vilket scenario vi befinner oss i är:

1.Myndigheter/politik

2.Infrastruktur

3.Ekonomin i samhället

4.Hur beter målgruppen/marknaden sig?

5.Mediabilden och opinionen

6.Det lokala näringslivet

Sammanfattning från corona update-möte 31/3

 • Redovisning och diskussioner kring scenarioplaneringen.
 • Former för ev. marknadsföringsstöd till näringen diskuteras.
 • Höga Kusten Utvecklingsprogram
  Vi ska stå stadigt och vara redo när coronaviruset har lämnat oss. Höga Kusten Utvecklingsprogram stöttar besöksnäringen här och nu och utvecklar samtidigt företagen och destinationen. Besöksnäringsföretag i Höga Kusten kommer att kunna söka pengar för att utveckla sina produkter och sin verksamhet. När kan man söka pengar, vad exakt kan man söka för och när startar det?

 • Höga Kusten Destinationsutveckling och Regionen skriver just nu på projektansökan och tar fram kriterier för de olika delarna. Detta ska tas upp på Regionstyrelsen den 14 april. Beslut tas då. Direkt efter det kan man söka pengar och då vet vi exakt vad man kan söka för.

    

Sammanfattning från corona update-möte 24/3 

 • Lägesrapport från näringen.
 • Maarja Edman från Höga Kusten Destinationsutveckling redovisade enkäten "Hur påverkar COVID-19 din verksamhet och vad ser du på horisonten?" som skickats ut till Höga Kusten Turisms medlemsföretag. I enkäten framgick att mer än hälften av de företag som svarat har märkt en minskning av omsättningen med mellan 50-90 procent. Utmaningar på kort sikt är likviditet och att behålla kompetent personal. På lång sikt är det ren överlevnad.
 • Höga Kusten Destinationsutveckling har tagit fram en scenarioplanering som bygger på fyra olika scenarier. Scenarioplaneringen kommer att skickas ut till näringen senast kl. 08 kommande tisdag. Redovisning av scenarierna kommer att ske på nästa corona update-möte och inspel från näringen tas tacksamt emot. 
 • Frågan om marknadsföringsstöd till näringen togs upp och Höga Kusten Destinationsutveckling har fått i uppdrag att undersöka dessa möjligheter till nästa möte.