Moln8 logotyp

Kommunernas stödpaket

Sollefteå kommun Driver du enskild näringsverksamhet eller är småföretagare och har utestående fakturor till kommunen kan du kontakta oss för att få fakturan betald omgående. På så sätt kan betaltiden kortas och din likviditet stärkas. Om företaget är på obestånd och har problem att betala fakturor från Sollefteå kommun ska betalningstiden förlängas. Hur länge sker i dialog med företagen och stort fokus sätts på att hitta individuella lösningar. Om företaget är på obestånd ska Solatum Hus & Hem AB och kommunens fastighetsavdelning förlänga betalningstiden för hyra i lokaler för företag där Solatum eller kommunen är hyresvärd. Kommunen genomför enbart absolut nödvändiga tillsyn och kommunens miljö- och byggenhet finns som stöd för företag i frågor som berör t.ex. smittspridning. Under rådande situation förstår vi att våra företagare står inför stora utmaningar. Därför erbjuder näringslivsenheten företag i kommunen stöd och hjälp med rådgivning. Vi hjälper dig att ta reda på vilka stöd och hjälp som finns att få via regionen, banker och andra myndigheter. Läs mer här

Kontakt: [email protected]

 

Härnösands kommun

Aktuella insatser

 • Erbjuder en ”Företagsakut” med extern rådgivning och stöd till företagare. Här kan du få hjälp med bland annat rådgivning, handledning och goda råd. 
 • Utökat Hemsändningsbidrag. Alla livsmedelsbutiker kan söka bidrag för utskick till riskgruppen över 70 år.
 • Kommunen och kommunala bolag betalar alla fakturor från våra lokala företag, skyndsamt.
 • Erbjuder löpande information och vägledning gällande insatser från Regeringen och andra stödaktörer.
 • Företag kan få anstånd med olika typer av kommunala avgifter.
 • Jobbar med och kommer att prioritera kommunikation, kampanjer och marknadsföring – och uppmanar invånarna att stötta vårt viktiga näringsliv.
 • Vi har en löpande dialog i olika forum för att fånga företagens/företagarnas behov. Tillsammans hittar vi innovativa lösningar och samverkar för att hitta bästa lösningen i en svår situation.
 • Analyserar omvärlden kontinuerligt för att veta hur vi kan anpassa vårt stöd till dig som företagare. Vi följer utvecklingen och spridningen av coronaviruset, men vill också ha inspel av dig som företagare. Om du har idéer kan du alltid kontakta oss!

Långsiktig planering

 • Samverkan med banker och ALMI för att hitta långsiktiga finansieringslösningar för dig som driver företag. Vi vill att du ska ha möjlighet att fortsätta driva och utveckla ditt företag i Härnösand.
 • Utreder möjligheten att införa en personalpool för företag med F-skattsedel. Vi vill möjliggöra att företag och arbetstagare får ett naturligt utbyte av tjänster - där behovet är som störst. Det kan till exempel innebära att låna personal mellan företag, för att undvika uppsägningar.
 • Bjuder in företag till dialog kring omställning efter det nya läget. Vi påverkas alla av samhällssituationen, men kanske kan det innebära nya möjligheter för dig som företagare. Nya lösningar skapas av nya behov. Det kan till exempel handla om digitala arbetssätt, eller nya sätt att konsumera konst och kultur.
 • Vi vill fortsätta vår samverkan med näringslivet och investera i kampanjer och marknadsföring, för stötta våra viktiga företag i Härnösand.

Läs mer här

Kontakt: [email protected] eller 0611-34 80 34.

 

Kramfors kommun


Åtgärder för att stärka företagens likviditet
 • På begäran förlänga betaltider eller göra avbetalningsplaner på avgifter inom VA, sophantering, tillstånd och tillsyn.
 • På begäran korta ner betalningstider till leverantörer med säte i kommunen.
 • Ha en generös hållning till leverantören vid inställda konferenser, föredrag, resor och så vidare. Ett exempel kan vara att dela på faktiska kostnader.
Åtgärder för att underlätta för företagens verksamheter
 • Anpassa tillsyn och eventuella prövningsärenden efter de enskilda företagens situation samt prioritera verksamhetskritiska ärenden.
 • Man får då kontakt med näringslivsutvecklare som fångar upp behov, ger information och lotsar till aktuell aktör.
 • Besök även www.verksamt.se för samlad och uppdaterad info från offentliga aktörer (på svenska & engelska).

Läs mer här

Kontakt: Alla företagare kan kontakta kommunen näringslivskontoret genom att mejla [email protected] eller 0612-800 00.

 

Örnsköldsvik

 • De avgifter som faktureras till företag mellan den 20 mars och, till att börja med, den sista augusti skjuts upp så att betalningsdag blir tidigast den 1 september. Avgifterna gäller bland annat sophämtning hos företag, vatten och avloppskostnader för företag, tillstånd- och tillsynsavgifter enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohollagen samt nya tobakslagen. Mer konkret innebär detta att Örnsköldsviks kommun debiterar och skickar fakturor som vanligt men att betalningstiden förlängs till den 1/9.
 • Företagen kommer inte att behöva göra något för att få uppskjuten betalning av avgifterna gällande tillsyn och andra kommunala avgifter. När det gäller de kommunala bolagen måste man höra av sig om uppskov, men vi kommer att se välvilligt på en sådan förfrågan.
 • En annan åtgärd för att hjälpa företagen är att kommunen bestämt sig för att snabbare behandla ansökningar om uteserveringar. En del avgifter för kommunal markupplåtelse på offentlig plats tas tillfälligt bort, till exempel avgifter för torghandelsplatser och uteserveringar. Beslutet gäller retroaktivt från och med 1 januari 2020 till och med 31 december i år.
 • Hos Företagsakuten kan du få upp till fem timmar kostnadsfri rådgivning. Du får handledning och goda råd som du sedan själv kan välja använda i ditt företag. 

  Rådgivningen får du av lokala företagsrådgivare som anslutit sig till Företagsakutens konsultbank. Konsultbanken administreras av Företagarna Örnsköldsvik. Hos Företagsakuten kan du exempelvis få hjälp med frågor kring: 
  regelverk och ansökningar;
  kompetensförsörjning – tillgång till kritisk personal för att upprätthålla verksamhet; korttidspermitteringar;
  varsel och arbetsrätt;
  att hantera personal;
  lotsning för att hitta rätt hjälp baserat på behov;
  likviditetsproblematik med mera

Läs mer här

Kontakt: [email protected]