Moln8 logotyp

Nationell coronainformation

Här hittar du information sammanställd av Svenskt Näringsliv om regeringens krispaket, Tillväxtverkets åtgärder samt kommunikation från Skatteverket, Folkhälsomyndigheten och Försäkringskassan.

Krispaket för svenska jobb och företag

Den 16 mars presenterades ett krispaket med snabba och kraftfulla likviditetsstärkande åtgärder som var högst välkommet. Det handlar bland annat om att skapa ett system för korttidspermittering, anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt samt ett tillfälligt borttagande av arbetsgivarnas sjuklöneansvar. Information om åtgärderna hittar du här.

Regeringen 

Mer information från regeringen gällande bland annat stöd och krispaket till företagare hittar du här.

Tillväxtverket

Information och stöd från Tillväxtverket, till exempel om korttidspermittering, som kan hjälpa dig hantera förändringar på grund av covid -19-utbrottet hittar du här. 

Skatteverket

Företag som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset kan söka anstånd hos Skatteverket med betalningen. Information och blankett för ansökan hittar du här.
 
Folkhälsomyndigheten 

Information och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten hittar du här

Nya regler för restauranger och krogar på grund av covid-19. Mer info här.

Försäkringskassan 

Information från Försäkringskassan om regler för smittbärarpenning, reseersättning, sjukpenning och ersättning för vab hittar du här.

Svenskt Näringsliv 

Här hittar du aktuell information från Svenskt Näringsliv: