Moln8 logotyp

Scenariobeskrivning – Effekter av Covid-19

Ingen av oss kan med säkerhet säga vad som väntar runt hörnet, men vi kan se till att vara redo när omvärldens förutsättningar förändras. Vi beskriver här fyra olika scenarier som vi följer noggrant. Dessa påverkar i sin tur destinationens möjligheter till kommunikation och marknadsföring.