Moln8 logotyp

Beställ material för en Trygg och Säker upplevelse i Höga Kusten

Här hittar du covid19-relaterat informationsmaterial som kan vara till nytta för er i mötet med era besökare. Materialet finns som ledkryss, bordsryttare, golvmarkering, ledkryss A4:a och Max Antal. Vill du beställa material hör av dig till [email protected] eller 0771-26 50 00. 

Materialet finns även nedladdningsbart direkt här på sidan. 

Syfte med vårt material, Vad roligt att du här

Materialet syftar att destinationsövergripande signalera att Höga Kusten är ett tryggt resmål, men att vi också förväntar oss att våra gäster tar ansvar för andra och naturen. Samtidigt passar vi på att tydliggöra kontaktvägarna in till Höga Kusten Turistservice då besökare under rådande förutsättningar kan ha ett ökat personligt informationsbehov. Utländska besökare slussas via en QR-kod till aktuell myndighetsinformation anpassat särskilt för dem.

Tonaliteten bygger på gott värdskap och ett gemensamt ansvar. Utformningen signalerar både omtanke (hjärtat) och vägledning (ledkrysset) och färgerna är anpassade efter Höga Kustens grafiska profil.

 

Materialets olika delar:

vad-roligt-ledkryss-0zce.jpg

1. Ledkryss – det ni ser i bildmontaget ovan. Finns idag på bland annat varje InfoPoint. Kan användas inom- och utomhus. Ledkryss nedladdningsbar.

2. Ledkryss A4 – samma information som ovan, men lagd på en A4 bakgrund så att ni kan nyttja existerande informationstavlor, ramar, plexiglasstånd, välkomstmappar på rummen, placera i gemensamma utrymmen, lägga dem på sängar etc. utefter ert behov. Ledkryss A4 nedladdningsbar.

3. Bordsryttare – dessa fungerar som visuell påminnelse om att hålla avstånd och visa hänsyn. De är utformade så att man viker dem så att de är fritt ståendes och kan placeras på frukostbufféer, receptionsdiskar, matsalsbord eller allmänna ytor där människor samlas.  (Framsida svenska / baksida engelska.) Bordsryttare nedladdningsbar.

4. Golvmarkering – ska påminna besökare om att hålla avstånd och liknar de markeringar vi ser i dagligvaruhandeln. Klistras på golvet och är tåligare material så att man ska kunna gå på det. Finns på svenska och engelska. Golvmarkering nedladdninsbar.

5. Max Antal – I nuläget har denna blivit allt mer viktig och här kan du lätt fylla i max antal personer som kan vistas tillsammans i ett utrymme. Max Antal nedladdningsbar.

Gör din beställning till [email protected] elller 0771-26 50 00.