Moln8 logotyp

 

Tillsammans är vi starka. Höga kustens besöksnäringsföretag har sedan 2010 samarbetat för att lyfta varandra och destinationen till allt högre höjder. Det ger resultat i ett ständigt ökat antal besökare. Du är välkommen att vara med i den gemenskapen och utveckla vårt Höga Kusten. Just nu är vi 125 företag som jobbar tillsammans, men vi blir gärna fler.

Vad ingår i medlemsskapet?

Som medlem i Höga Kusten Turism får du medlemsförmåner i form av annonser i Höga Kusten magasinet och annonser i sociala medier kopplat till den 600000 unika besökarna på hogakusten.com. Genom verksamhetsledaren har du också representation i många av de sammanhang där besöksnäringens frågor diskuteras och beslutas. Ett tätt samarbete med Höga Kustens Destinationsutveckling gör att vi är med och lyfter destinationen en nivå till i linje med strategin för hela området 2030.

 • Annons i Magasin Höga Kusten
 • Annonsering sociala medier (Guld och silvermedlemmar)
 • Exponering på hogakusten.com
 • Skräddarsydda workshops och utbildningar 
 • Nyhetsbrev och månadsmöten med aktuell information
 • Nätverkträffar runt lägerelden
 • Verksamhetsledare som arbetar för företagens bästa
 • Tillgång till branschkunskap

Villkor för medlemsskap

 

Bas

 • Tillgång till service och kompetens inom branschfrågor.
 • Nyhetsbrev om vad som händer i branschen, i regionen samt statistik och nyckeltal.
 • Deltagande i medlemsaktiviteter och register.
 • Synlighet på temasidor och gemensam markandsföring 

Brons

 • Paketering (Kryssningar, buss och övriga agenter
 • Annonsplats i Magasin Höga Kustens stora sommarnummer till ett värde av 4950 kronor
  (gäller mallad annons i sommarguiden).
 • Synas i tematiskt branschregister med kontaktuppgifter i fyra editioner av
  Magasin Höga Kusten – sommar, engelska, tyska och "året runt".
 • Annonsering sociala medier. Riktad till besökare från hogakusten.com
 • Synas på paketsidorna på hogakusten.com
 • B2B deltagande. Medverkan i avtalsupplägg som HKT tecknar med externa
  samarbetspartners, utländska bokningstjänster etc.
 • 15% rabatt i annonsering av annonsytor (halvsida och större) i Magasin Höga Kusten. l

Silver

 • Garanterad exponering på hogakusten.com (Prio 2)
 • 25% rabatt i annonsering av annonsytor (halvsida och större) i Magasin Höga Kusten.
 • Annonsering sociala medier. Riktad till besökare från hogakusten.com (Värde 6000 kr)
 • Exponering och inlägg i Höga Kustens sociala medier

Guld

 • Exponering och inlägg i Höga Kustens sociala medier
 • Hjälp med kommunikationsstrategi och kommunikationsplan
 • Annonsering sociala medier. Riktad till besökare från hogakusten.com (Värde 9000 kr)
 • Prioriterad plats på hogakusten.com (Prio 1)
 • 35% rabatt i annonsering av annonsytor (halvsida och större) i Magasin Höga Kusten.
 • Möjligt deltagande i destinationens strategiska premiumaktiviteter, såsom projekt,
  mässor, annonser, reportage, medialanseringar etc.

Vill du veta mer?

Vill ni veta mer om vad ett medlemsskap skulle kunna innebära för ert företag? 
Ring eller mejla mig så tar vi ett första snack

Anna Hellgren
Verksamhetsledare Höga Kusten Turism

[email protected]
070-5175053