Höga Kusten Turism logotyp

 

Tillsammans är vi starka. Höga kustens besöksnäringsföretag har sedan 2010 samarbetat för att lyfta varandra och destinationen till allt högre höjder. Det ger resultat i ett ständigt ökat antal besökare. Du är välkommen att vara med i den gemenskapen och utveckla vårt Höga Kusten. Just nu är vi ca 125 företag som jobbar tillsammans, men vi blir gärna fler. 


Anmäl dig här så blir du en del av gemenskapen

Vad ingår i medlemsskapet?

Som medlem i Höga Kusten Turism får du medlemsförmåner i form av annonser i Höga Kusten magasinet och annonser i sociala medier kopplat till den 600000 unika besökarna på hogakusten.com. Genom verksamhetsledaren har du också representation i många av de sammanhang där besöksnäringens frågor diskuteras och beslutas. Ett tätt samarbete med Höga Kustens Destinationsutveckling gör att vi är med och lyfter destinationen en nivå till i linje med strategin för hela området 2030.

 • Annons i Magasin Höga Kusten
 • Annonsering sociala medier (Guld och silvermedlemmar)
 • Exponering på hogakusten.com
 • Skräddarsydda workshops och utbildningar 
 • Nyhetsbrev och månadsmöten med aktuell information
 • Nätverkträffar runt lägerelden
 • Verksamhetsledare som arbetar för företagens bästa
 • Tillgång till branschkunskap

Villkor för medlemsskap

 

Bas

 • Tillgång till service och kompetens inom branschfrågor.
 • Tillgång till medlemskommunikation i form av kunskap, inspiration och nätverk.
 • Deltagande i medlemsaktiviteter och register.

Brons

 • Ditt företag blir en del av gemenskapen i Höga Kusten där vi tillsammans lyfter oss en nivå till.
 • Tillgång till medlemskommunikation i form av kunskap, inspiration och nätverk.
 • Inbjudan till minst två medlemsträffar per år.
 • Möjlighet att delta i HK Update – digitalt medlemsmöte varje månad.
 • Tillgång till stöd, råd och kontakter genom verksamhetsledaren.
 • Bli en del i paketering i gruppresor via kryssningar, bussresearrangörer, konferensförfrågningar mm. (Prio 3)
 • Annonsplats i Magasin Höga Kustens året-runt-magasin Värde 4950 kronor (mallad annons).
 • Synas i tematiskt branschregister i Magasin Höga Kustens året-runt-magasin.
 • Tillgång till användardata från Höga Kustens hemsida och sociala medier och möjlighet att köpa annonsering i sociala medier utifrån det.
 • Synas på paketsidorna på hogakusten.com
 • B2B deltagande. Medverkan i avtalsupplägg som HKT tecknar med externa
  samarbetspartners, utländska bokningstjänster etc.
 • 15% rabatt på annonsering i Magasin Höga Kusten (halvsida och större).
 • Möjligt till deltagande i destinationens strategiska premiumaktiviteter, såsom projekt, mässor, annonser, reportage, medialanseringar etc. (prio 3)

Silver

  • Ditt företag blir en del av gemenskapen i Höga Kusten där vi tillsammans lyfter oss en nivå till.
  • Tillgång till medlemskommunikation i form av kunskap, inspiration och nätverk.
  • Inbjudan till minst två medlemsträffar per år.
  • Möjlighet att delta i HK Update – digitalt medlemsmöte varje månad.
  • Tillgång till stöd, råd och kontakter genom verksamhetsledaren.
  • Bli en del i paketering i gruppresor via kryssningar, bussresearrangörer, konferensförfrågningar mm. (Prio 2)
  • Annonsplats i Magasin Höga Kustens året-runt-magasin Värde 4950 kronor (mallad annons).
  • Synas i tematiskt branschregister i Magasin Höga Kustens året-runt-magasin.
  • Tillgång till användardata från Höga Kustens hemsida och sociala medier och möjlighet att köpa annonsering i sociala medier utifrån det.
  • Synas på paketsidorna på hogakusten.com
  • B2B deltagande. Medverkan i avtalsupplägg som HKT tecknar med externa
   samarbetspartners, utländska bokningstjänster etc.
  • 25% rabatt på annonsering i Magasin Höga Kusten (halvsida och större).
  • Annonsering sociala medier. Riktad till besökare från hogakusten.com (Värde 6000 kr)
  • Garanterad exponering på hogakusten.com (Prio 2)
  • Exponering och organiska inlägg i Höga Kustens sociala medier
  • Möjligt deltagande i destinationens strategiska premiumaktiviteter, såsom projekt, mässor, annonser, reportage, medialanseringar etc. (prio 2)

Guld

 • Ditt företag blir en del av gemenskapen i Höga Kusten där vi tillsammans lyfter oss en nivå till.
 • Tillgång till medlemskommunikation i form av kunskap, inspiration och nätverk.
 • Inbjudan till minst två medlemsträffar per år.
 • Möjlighet att delta i HK Update – digitalt medlemsmöte varje månad.
 • Tillgång till stöd, råd och kontakter genom verksamhetsledaren.
 • Bli en del i paketering i gruppresor via kryssningar, bussresearrangörer, konferensförfrågningar mm. (Prio 2)
 • Annonsplats i Magasin Höga Kustens året-runt-magasin Värde 4950 kronor (mallad annons).
 • Synas i tematiskt branschregister i Magasin Höga Kustens året-runt-magasin.
 • Tillgång till användardata från Höga Kustens hemsida och sociala medier och möjlighet att köpa annonsering i sociala medier utifrån det.
 • Synas på paketsidorna på hogakusten.com
 • B2B deltagande. Medverkan i avtalsupplägg som HKT tecknar med externa
  samarbetspartners, utländska bokningstjänster etc.
 • 35% rabatt på annonsering i Magasin Höga Kusten (halvsida och större).
 •  från hogakusten.com (Värde 9000 kr)
 • Annonsering sociala medier. Riktad till besökare från hogakusten.com (Värde 9000 kr)
 • Prioriterad plats på hogakusten.com (prio 1)
 • Möjligt deltagande i destinationens strategiska premiumaktiviteter, såsom projekt, mässor, annonser, reportage, medialanseringar etc. (prio 1)
 • Hjälp med kommunikationsstrategi och kommunikationsplan
 •  

Vill du veta mer?

Vill ni veta mer om vad ett medlemsskap skulle kunna innebära för ert företag? 
Ring eller mejla mig så tar vi ett första snack

Anna Hellgren
Verksamhetsledare Höga Kusten Turism

anna@hogakusten.com
070-5175053