Moln8 logotyp

 

Glädjande nog har många nya medlemmar tillkommit under 2023 och därför är den här medlemslistan nedstängd tills vidare.

Men vill du komma i kontakt med något medlemsföretag så kontakta verksamhetsledare Anna Hellgren anna@hogakusten.com så förmedlar jag kontakter!

Vi jobbar under året med att hitta ett bra sätt att presentera våra medlemsföretag och stärka nätverket.

Närmast på årsmötet den 4 april klockan 15.00 på Hernö Gin. Vill du vara med på det anmäl dig till Anna Hellgren. Alla medlemsföretag kallas per mail.