Moln8 logotyp

HÖGA KUSTEN TURISM är ett företagarägt, sälj- och marknadsbolag, som sedan starten 2010 spelat en allt viktigare roll för att stärka besöksnäringen i Höga Kusten. Destinationens konkurrenskraft stärks när enskilda företag arbetar tillsammans.

Ett starkt och stöttande nätverk

Vi vill bygga en långsiktig relation och ett starkt nätverk mellan våra duktiga entreprenörer i destinationen. Som medlem i Höga Kusten Turism är du med i gemenskapen för att nå nästa nivå. 

Höga Kusten Turism AB ägs av den ekonomiska föreningen Höga Kusten Turistföretagare. Den ekonomiska föreningen har idag 80 medlemmar som alla är besöksnäringsföretag i Höga Kusten. Till föreningen betalas en årlig medlemsavgift på 100 kr samt en andelssumma på 1500 kr, en engångssumma vid tillträdet. Genom att vara medlem i föreningen äger man härigenom en röst vid HKTFF:s medlemsmöten, så länge den årliga serviceavgiften betalas. Om man av någon anledning vill utträda ur föreningen, är andelssumman förverkad och kan inte återkrävas. Ett medlemskap i Höga Kusten Turism gäller årsvis.

Strukturen från 2016 vad gäller medlemskap kommer att leva kvar med brons-, silver- och guldnivå. Vi introducerar också en ny nivå: ”Medlem i Höga Kusten-familjen”. Denna utgår från bronsnivån men ger ingen exponering och marknadsföring utåt.

Förutom de fyra nivåerna kan en guldmedlem tillfälligt bli utnämnd till premiummedlem. Detta medlemskap kan inte köpas, utan där väljs företag med produkter och reseanledningar som är bäst för Höga Kusten vid vald aktivitet, beroende på marknad och målgrupp.

Precis som varje nivå ger dig tillgång till olika erbjudanden, ställer den även olika krav på dig som medlem. Detta för att säkerställa kvaliteten på hela destinationen. Vilka krav och vad som ingår i medlemskapet i respektive nivå kan du se nedan och till höger.

Styrelsen för Höga Kusten Turistföretagare ekonomisk förening  och Höga Kusten turism AB.

Torbjörn Ullsten

Ordförande
Mjälloms tunnbröd
Telefon: 070-660 60 30

Epost »

Jenny Samuelsson

Ledamot
Västernorrlands museum
Tel: 070-348 16 01

Epost »

Kristoffer Lindström

Ledamot
Aktivator
Tel: 070-6696872

Epost »

Nicole Pieren Broekema

Suppleant
Fields Sweden 
Telefon: 070-2203639

Peder Svensson

Ledamot
Ullånger hotell
Telefon: 070-3898153

Maaike Smith

Ledamot
Leader Höga Kusten
Telefon: 070-2417382

Håkan Jacobsson

Suppleant
Kajkanten
Telefon: 

Mirja Lindström

Ledamot
Pelle Åberggården
Telefon: 

Erica Hansdotter

Ledamot
Trehörningsjö Camping
Telefon: 

Valberedning för Höga Kusten Turistföretagare ekonomisk förening och Höga Kusten turism AB.

Ordförande
Bengt Wallin 
Höga Kusten Walkabout
Tel: 070-339 99 14
Epost: [email protected]

Övriga i valberedningen
Synnöve/Håkan Häggdin
Häggby Gård