Höga Kusten Turism logotyp

HÖGA KUSTEN TURISM är ett företagarägt, sälj- och marknadsbolag, som sedan starten 2010 spelat en allt viktigare roll för att stärka besöksnäringen i Höga Kusten. Destinationens konkurrenskraft stärks när enskilda företag arbetar tillsammans.

Ett starkt och stöttande nätverk

Vi vill bygga en långsiktig relation och ett starkt nätverk mellan våra duktiga entreprenörer i destinationen. Som medlem i Höga Kusten Turism är du med i gemenskapen för att nå nästa nivå. Samarbetet mellan företag och kommunernas destinationsutveckare lyfter oss mot allt fler nöjda besökare i vår destination.

Vill du engagera dig i styrelsen är du välkommen att kontakta valberedningen. 

Valberedning för Höga Kusten Turistföretagare ekonomisk förening och Höga Kusten turism AB.

Ordförande
Mikael Englund

Tel: 070-5189910
Epost: mikael@buller.se 

Övriga i valberedningen
Magnus Svensson
Samuel Grant

Styrelsen för Höga Kusten Turistföretagare ekonomisk förening och Höga Kusten turism AB.

Rasmus Johansson

Ordförande

Kvarnå Trädgård Junsele

Jonas Bergvall

Ledamot
Ica Kvantum Sollefteå

 

Nicole Pieren Broekema

Ledamot
Fields Sweden/Glamping Höga Kusten, Undrom

Camilla Svensson

Ledamot

Örnsköldsvik

Anders Hemström

Ledamot
Lotsstugan Härnösand

Elin Holmberg

Ledamot
Verksamhetchef Mannaminne

Häggvik

Mirja Lindström

Ledamot
Pelle Åberggården
Nordingrå

Monica Lindmark

Ledamot
First Hotell Statt Örnsköldsvik

Lena Edblom

Suppleant

Guide Höga Kusten

Örnsköldsvik

Camilla Nilsson

Suppleant

Härnösands Guideförening

Härnösand