Höga Kusten Turism logotyp

Översättningscheck

Ett bra tillfälle att få hemsida, menyer, bokningssida och annat material översatt professionellt. Språk som översättning kan ske till är tyska och/eller engelska.
Översättningen göra av upphandlade konsulter.

 

Översättningschecken är fulltecknad

Skicka in formuläret nedan om ni vill ställa er på väntelista i fall någon av de som sökt faller bort

Vem kan få stöd?

  • Företag inom besöksnäringen.
  • Små och medelstora företag med max 249 anställda och har en årsomsättning om högst 50 miljoner euro eller en årlig balansomslutning om högst 43 miljoner euro.

Kriterier

  • Företaget vill jobba mot en internationell marknad.
  • Minimum 150 ord och alla texter ska skickas vid ett tillfälle. Texten kan inte bara vara korta meningar eller en punklista. 

Hur stort stöd kan man få?

Det totala stödet är max 10 000 kr. Begränsat antal. Först till kvarn gäller.
Möjlighet att köpa fler timmar med 80% rabatt via ”Utvecklingscheck”.

Hur ansöker jag?

  1. Fyll i formuläret nedan. Kom ihåg att ange vilket eller vilka språk du är intresserad av.
  2. Invänta beslut från HKDest
  3. I beslutet framgår vilken konsult ni kan använda och hur många timmar ni har till förfogande. Konsulterna är upphandlade av HK Dest.
  4. Företaget och konsulten genomför uppdraget tillsammans inom ramen för antalet beviljade konsulttimmar.
  5. Konsulten fakturerar HK Dest.

Ladda ner blankett till Tillväxtverket

 

Kontaktuppgifter

Andreas Olsson, 070-557 21 24, andreas@hkdest.se

 

Gäller det översättningcheck. Ange vilka språk ni vill ha er hemsida översatt till