Moln8 logotyp

Utbildning för besöksnäringsföretag


Mot bakgrund av rådande situation erbjuder vi i Höga Kusten tillsammans med Destination Sundsvall och  Jämtland Härjedalen Turism ett webbaserat utbildningsprogram för besöksnäringen i regionen.

Programmet vänder sig till företag inom besöksnäringen. Deltagande företag får finansiering med 70% av den faktiska personalkostnaden (lön och lagstadgade sociala avgifter) för upp till 10 anställda. Lönen är maximerad till 29 000 SEK per månad. Syftet är dels att ge företagen ekonomisk avlastning och dels att erbjuda en relevant utbildning för framtiden. I det totala stödet utbetalas med 50% vid kursstart och 50% efter fullföljd utbildning.

Utbildningens upplägg

Utbildningen är på heltid och är uppdelad i 3 moduler där varje modul är 2 veckor. Totalt 6 veckor. Man kan välja att gå alla 6 veckor eller välja de block som passar bäst. Det är också möjligt att låta olika personer ur personalen att gå olika moduler. 

Utbildningspassen sker mån-tors under förmiddagarna. Eftermiddagar och fredagar ägnas åt självstudier där kunskap från föreläsningarna kan appliceras på det egna företaget.

En fjärde modul kan komma att erbjudas beroende på läge och era önskemål.

TIPS. Sök så många moduler som möjligt. Det går att avstå att gå dem, men det går inte att söka dem i efterhand.

 

Vanliga funderingar:

 • Korttidsarbete och utbildning

Det är möjligt för personal som omfattas av korttidsarbete att delta i utbildningsprogrammet. Företaget får ersättning med 70% av den faktiska lönekostnaden. T ex om företaget har en lönekostnad på 64% blir stödet 70% av 64% för en lön upp till 29 000 kr.

 • Utbildning för visstidsanställda

Det är möjligt för personal som är visstidsanställd att delta i utbildningsprogrammet. Bara det finns ett anställningsavtal. Det finns inga krav på att man ska ha varit anställd en viss period innan utbildningen startar.

 • Definition av besöksnäring för utbildningsprogrammet

Det är möjligt för företag inom besöksnäringen som har en lokal marknad att delta i utbildningsprogrammet. Exempelvis kan restauranger och lokalt ägda butiker delta. Dock inte butiker som ingår i koncerner. Offentligt ägda besöksmål kan delta i utbildningen dock utan att få ersättning för lönekostnaden från RVN.

 • Utbildning för personer med enskild firma

Det är möjligt för ägare eller anställda i en enskild firma att delta. Dock får inte företagandet vara en bisyssla. Man får aldrig företagsstöd om man har ha en anställning med lön på 50% eller mer och samtidigt driver företag. Oavsett typ av företagsstöd.

För verksamheter som bedrivits under minst 1 år (startat före 2019-04-20) med *god ekonomi fastställs personalkostnaden till 29 000 kr per månad (inklusive sociala avgifter).

För verksamheter som startats inom det senaste året (startat efter 2019-04-20) fastställs personalkostnaden till 14 500 kr per månad (inklusive sociala avgifter) eller till ett högre belopp om *underlag uppvisas som motiverar detta, dock till högst 29 000kr per månad (inklusive sociala avgifter).

* god ekonomi - Företagets verksamhet har bedrivits med en sådan lönsamhet att en skälig lön har kunnat betalats ut till personen/-er som arbetar med verksamheten.

* underlag – Kontoutdrag som visar egna uttag (lön) under de månader som verksamheten bedrivits. För detta alternativ bifogas underlaget med ansökningsblanketten. Region Västernorrland tar sedan beslut om vilken personalkostnad som ska gälla.

 

Kontaktuppgifter

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta Mikael Englund

Mikael Englund

[email protected]
070-5189910

Modul 1. Säljande värdskap

Måndag 4:e maj - fredag 15:e maj

Övergripande innehåll

 • Svensk turism och värdskap
 • Värdskap ur ett internationellt perspektiv
 • Värdskap/ kundbemötande och sälj. Hur hänger det ihop?
 • Framtidens besökare

Längd 2 veckor. 

Modul 2. Kommunikation och marknadsföring

Måndag 18:e maj - fredag 29:e maj

Övergripande innehåll

 • Varumärke 
 • Filma för webb och sociala medier
 • Digital annonsering
 • Webb och sökmotoroptimering

Längd 2 veckor

Modul 3. Affärsdrivet företagande

Måndag 1 juni - fredag 12:e juni

Övergripande innehåll

 • Produktutveckling
 • Juridik
 • Företagsekonomi
 • Leda i förändring

Längd 2 veckor

Modul 4. Erbjuds beroende på läge och era önskemål

Måndag 15:e juni - fredag 26:e juni

Idag finns inget innehåll till Modul 4. Beroende hur läget är och vad ni önskar kommer en 4:e modul att kunna erbjudas. I ansökan så klicka i Modul 4. Den kommer inte att gå att söka i efterhand men det går tacka nej i fall man inte har möjlighet att gå den

Ansökan

Utbildningsstart

18 maj modul 2-4.

Sista ansökningdag

11 maj. 

Vem kan få stöd?

 • Företag inom besöksnäringen.
 • Små och medelstora företag med max 249 anställda och har en årsomsättning om högst 50 miljoner euro eller en årlig balansomslutning om högst 43 miljoner euro.

Hur stort stöd kan man få?

Deltagande företag får finansiering med 70% av den faktiska personalkostnaden (lön och lagstadgade sociala avgifter) för upp till 10 anställda. Lönen är maximerad till 29 000 SEK per månad. 
För personal som har ersättning för korttidsarbete gäller att man får ersättning för den faktiska lönekostnaden man har.

Hur ansöker jag?

1. Ladda ner ansökningsblankett. Fyll i den direkt på datorn eller skriv ut.

Ladda ner ansökningsblankett

2. Skriv ut och underteckna
3. Skicka in den underskrivna ansökan via epost eller post. 

Epost:
Scanna eller fota blanketten och skicka in den underskrivna ansökan tillsammans med lönespecifikation eller anställningsavtal på de personer som ska gå utbildningen till [email protected]

Post:
Skicka in den underskrivna ansökan tillsammans med lönespecifikation eller anställningsavtal på de personer som ska gå utbildningen. 

Höga Kusten Destinationsutveckling AB
Torggatan 10
89133 Örnsköldsvik