Moln8 logotyp

Utvecklingscheck

Region Västernorrland erbjuder små och medelstora företag möjlighet att söka stöd för att mildra effekterna av covid-19 och att kunna utveckla sitt företag.

Utvecklingschecken kan sökas av företag med verksamhet i hela Västernorrland (inklusive Sundsvalls innerstad) som har 1-249 sysselsatta/anställda och högst 500 miljoner kronor i omsättning. Utvecklingschecken kan beviljas även om lokal konkurrens förekommer.

Hur liten/stor får investeringen vara och hur stort stöd kan ges?

 • Investeringen ska uppgå till minst 20 000 kronor.
 • Stöd kan lämnas med upp till 80% av kostnaden för mjuka investeringar.
 • Stöd kan lämnas med upp till 50% av kostnaden för hårda investeringar.
 • Hårda investeringar får utgöra maximalt 60 000 kronor av det totala investeringsbeloppet, dvs det maximala stödet för hårda investeringar är 30 000 kronor.  
 • Maximalt 150 000 kronor kan ges som stöd.

För vilka investeringar kan man söka utvecklingschecken?
Mjuka investeringskostnader:

 • Köpa konsulttjänster för produktutveckling.
 • Köpa konsulttjänster för affärsutveckling.
 • Köpa konsulttjänster för marknadsföring.
 • Investeringar för att digitalisera.
 • Företagsutvecklande utbildningskostnader

 

Hårda investeringskostnader:

 • Kostnader för köp av maskiner/inventarier som bidrar till utveckling av verksamheten.

Utvecklingschecken kan sökas inom kort via www.minansokan.se till och med 31 december 2020.

--> Läs mer och ansök här

--> Ladda ned en PDF om utvecklingschecken.

Gör din ansökan på www.minansokan.se